OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt. Proiectul determina o reducere de 0,9% a emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de studiu a proiectului, in primul an de dupa implementarea proiectului, reprezentand o cantitate de 577,02 tone/an, fara a genera o crestere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Prioritatii de Investitii 4e din POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea integrata a coridorului nordic de mobilitate pe relatia est-vest, ax de mobilitate care deserveste zonele de locuinţe colective cu cea mai mare densitate din municipiul Piatra Neamt – cartierele Darmanesti si Pietricica, în mod direct, si preluarea fluxurilor de mobilitate din cartierul Darmanesti/Scolile Normale, in termen de 39 de luni. Strada Mihai Viteazu este o strada de categoria 2 (4 benzi de circulatie).

Proiectul va interveni intr-un mod integrat asupra urmatoarelor domenii:

a) Transport public prin introducerea unei benzi dedicata pentru liniile de transport public de autobuz, separate fizic de celelalte fluxuri de calatori

b) Transport alternativ prin modernizarea trotuarelor si imbunatatirea logisticii urbane, prin elemente noi de mobilier urban si amenajarea de zone de sezut

c) Politica de parcare prin modernizarea parcarilor existente, prin amenajarea alveolelor cu materiale diferite faþa de suprafata carosabila si aplicarea unei politici tarifare care sa descurajeze parcarea pe termen lung si utilizarea autoturismului in zona

d) Infrastructura rutiera, prin modernizarea suprafetei carosabile, reconfigurarea intersectiilor, reabilitare pasaj pe strada Mihai Viteazu, peste strada Fermelor si intretinere pod pe strada Mihai Viteazu, peste raul Cuejdi

e) Transport nemotorizat, prin prevederea pistelor de biciclete separate de fluxul pietonal si cel rutier.

Localizarea proiectului

Amplasamentul investiției care face obiectul contractului este reprezentat prin strada Mihai Viteazul, alcătuind tronsonul ce porneşte de la intersecţia cu Strada Petru Rareş, inclusiv pasajul rutier peste râul Cuejdi, până la Sala Polivalentă / limita administrativă. Amplasamentul investitiei care face obiectul contractului de prezentare – tronsonul Mihai Viteazu – are o lungime de 1.875 m şi lăţimi variabile de carosabil de la 14,00 la 24,00 m. Tronsonul este o stradă urbană intens circulată, cu valori medii sau ridicate ale traficului auto, facilitând accesul către zona centrală şi asigurând legături pe direcţia est-vest.

Totalul vizitelor pe pagina: 327 - Vizitele pe pagina de azi: 1