GRUPUL ȚINTĂ

Grupul ţintă

La nivelul municipiului Piatra Neamt, in anul 2018 s-a realizat un studiu de trafic cu scopul de a analiza situatia actuala a circulatiei, de a evalua reteaua rutiera si identificarea eventualelor disfunctionalitati, precum si estimarea efectelor generate în urma implementarii unor proiecte sau interventii care introduc elemente noi ale infrastructurii de transport, masuri de politica de transport sau modificari ale structurii si capacitatii de circulatie a reţelei rutiere, prin utilizarea unui model de transport. Metodologia a constat in masuratori realizate tinând cont de recomandarile Normativului AND 557/2015 – „Instructiuni pentru efectuarea înregistrarilor circulatiei rutiere pe drumurile publice”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.  481/233.03.2015.

Conform studiului de trafic, locatiile de implementare a proiectului sunt urmatoarele:

– Strada Mihai Viteazu realizeaza intrarea dinspre est, dinspre Roman, cu orientare est-vest, în vecinatatea zonei de locuit Darmanesti.

–  Strada Mihai Viteazu este strada de legatura, de categoria II, care asigura circulatia majora între zonele functionale si de locuit.

Cartierul Darmanesti, deservit de strada Mihai Viteazu are o densitate mare de populatie, între 100 si 250 de locuitori pe hectar. Zona caracterizata, în cea mai mare parte, de locuinte comune în regim de înaltime P+4. Datorita impactului masurilor de reorganizare a circulatiei în zona, conform mentiunilor din capitolul dedicat descrierii scenariilor, aria de studiu a proiectului este considerata ca fiind întreaga zona acoperita de reteaua de transport rutier urban din Municipiul Piatra Neamt. Selectarea ariei de studiu este justificata de impactul major al implementarii componentelor proiectului asupra traficului general la nivelul municipiului si asupra comportamentului de deplasare al locuitorilor. Prin extinderea ariei de studiu dincolo de zona de interventie a proiectului se asigura faptul ca masurile implementate în locatia respectiva nu influenteaza negativ parametrii de trafic si de mobilitate din alte puncte ale orasului.

Prin urmare, grupul tinta al proiectului este considerat populatia Municipiului Piatra Neamt, respectiv 115.369 locuitori conform datelor publicate de INSSE la nivelul anului 2016.

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a Municipiului Piatra Neamt pentru perioada 2014-2020, studiul realizat asupra populatiei municipiului, a evidentiat opinia cetatenilor cu privire la infrastructura rutiera (strazi, trotuare si alei, parcari, pieþe), respectiv 42% dintre respondenti s-au declarat multumiti 40% – moderat multumiti si 16% foarte nemultumiti si nemultumiti. In ceea ce priveste calitatea transportului public, cetatenii au semnalat un grad de disconfort ridicat pe traseele microbuzelor iar traseele au un grad de încarcare destul de ridicat.

Potrivit analizelor realizate in Studiul de trafic pentru proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, implementarea proiectului conduce la cresterea cu 7,6% a cererii de transport in anul 2021, de la 301.412 deplasari pe zi in situatia fara proiect la 324.588 deplasari pe zi in situatia cu proiect. In ceea ce priveste modurile de transport nemotorizate, in ansamblu (bicicleta si pietonal), implementarea proiectului are asociata cresterea numarului de utilizatori cu 0,3% de la 62.474 persoane la 62.644 persoane.

Mesajul principal:

Proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – strada Mihai Viteazu”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, AP 4, Pe OS 4.1, este un proiect de interes general, de care vor beneficia toţi locuitorii municipiului Piatra Neamţ şi care va contribui la îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, prin reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamţ.

Totalul vizitelor pe pagina: 256 - Vizitele pe pagina de azi: 1