Categories
Content of the site

Stadiul proiectului

Stadiul proiectului
Postat în data de 07 oct 2020

Până la această dată, pentru derularea acestui proiect, au fost semnate contractele de servicii de audit financiar, informare și publicitate, supraveghere prin diriginți de șantier atestați, consultanta în managementul de proiect, elaborare a documentației tehnico-economice la faza proiect tehnic de execuție (PT), DTAC, DOE, DTOE, CS, DE și asistență tehnică din partea proiectantului precum și servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Categories
Content of the site

ACTIVITATI

Proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606 este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectul contractului:
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606
Conform Planului de achiziţii, codul CPV este: 79341000-6 – Servicii de publicitate

 • CADRUL GENERAL
 • Informaţii generale relevante

Municipiul Piatra Neamţ a depus, prin intermediul aplicaţiei electronice My SMIS2014, proiectul ’’Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – strada Mihai Vitcazu”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, AP 4, Pe OS 4.1, cod SMIS 126606.

Categories
Content of the site

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice:

Obiectivul de investitie presupune modernizarea infrastructurii străzii Mihai Viteazul intr-o maniera integratoare a elementelor de infrastructura destinata deplasărilor auto. pietonale, velo si ale transportului public. Astfel, obiectul de investitie va avea urmatoarele functionalitati:

 • asigurarea caii de rulare in condiţii ridicate calitativ pentru deplasarile auto. având la dispoziţie o structură rutieră cu două benzi pe sens, de minim 3,5 m fiecare;
 • asigurarea benzilor dedicate pentru transportul în comun, pe întreaga lungime a traseului care face obiectul proiectului;
 • asigurarea unor trotuare modernizate, lăţime de minim 1.5 m, pe ambele părţi ale drumului, pentru asigurarea deplasărilor pietonale în deplină siguranţă. Pentru protecţia pietonilor şi a stării tehnice a trotuarelor, acestea vor fi prevăzute cu sisteme de siguranţă care să împiedice accesul auto pe trotuar.
 • asigurarea pistelor de bicicleta, de o parte şi de alta a drumului, cu lăţime de minim 1.5 m, separate de fluxul pietonal şi cel rutier prin sisteme de siguranţă sau aliniamente de spaţiu verde.
 • asigurarea de spaţii verzi în aliniament şi plantarea de arbori/arbuşti, acolo unde spaţiu permite. Pentru întreţinerea spaţiului verde sc va prevedea o reţea de irigare a acestuia.

Selecţia speciilor de arbori şi arbuşti de către proiectant va trebui să ia în considerare următoarele aspecte: condiţiile pedo-climatice ale zonei şi gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste condiţii, capacitatea specifică de retenţie a C02 în cazul speciilor propuse, măsurile necesare pentru asigurarea calităţii peisajului urban, nevoia de toalctare. Astfel, pe lângă funcţia principală de retenţie a emisiilor de C02, aceşti arbori şi arbuşti plantaţi vor putea avea şi funcţia de ameliorarea a calităţii peisajului urban, prin umbrirea spaţiilor publice, mai ales a celor destinate deplasărilor nemotorizate.

Categories
Content of the site

Obiectivul general

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului de investitie ii reprezintă reconfigurarea coridorului de mobilitate est-vest reprezentat de strada Mihai Viteazu, intr-o maniera moderna si integrata cu celelalte moduri de transport, in vederea realizarii următoarelor obiective specifice:

 • Creşterea atractivitatii transportului public si implicit a numărului de utilizatori si a cotei modale aferente, la nivelul municipiului;
 • Imbunatatirca calitatii vieţii locuitorilor prin imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Piatra Neamţ, in urma reducerii transportului motorizat individual si implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de acesta.
 • Imbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor prin imbunatatirea aspectului mediului urban antropic in urma regenerării urbane a zonelor de interventie a proiectului investitional si a valorificării oportunitatilor de dezvoltare economica si imobiliara generate indirect de proiectul investitonal.
 • Susţinerea si dezvoltarea modurilor de transport nemotorizat de-a lungul coridorului de mobilitate urbana, prin oferirea de infrastructuri moderne, integrate si dedicate, care va conduce la creşterea numărului de pietoni si biciclisti.
Categories
Content of the site

Localizare

Localizarea proiectului

Amplasamentul investitici care face obiectul contractului este reprezentat prin strada Mihai Viteazul, alcătuind tronsonul ce porneşte de la intersecţia cu Strada Petru Rareş, inclusiv pasajul rutier peste râul Cuejdi, până la Sala Polivalentă / limita administrativă.

Amplasamentul investitiei care face obiectul contractului de prezentare – tronsonul Mihai Viteazu – are o lungime de 1.875 m şi lăţimi variabile de carosabil de la 14,00 la 24,00 m. Tronsonul este o stradă urbană intens circulată, cu valori medii sau ridicate ale traficului auto, facilitând accesul către zona centrală şi asigurând legături pe direcţia est-vest.