ACTIVITATI

Proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606 este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectul contractului:
Prin implementarea acestui contract de finantare se va reconfigura coridorul de mobilitate est-vest reprezentat de strada Mihai Viteazu, intr-o maniera moderna si integrata cu celelalte moduri de transport.

CADRUL GENERAL – Informaţii generale relevante
Municipiul Piatra Neamt, amplasat in partea de nord-est a tarii, este municipiul de resedinta al judetului Neamt, format din localitatile componente Ciritei, Doamna, Piatra Neamt si Valeni. Municipiul Piatra-Neamt are o suprafata de 7.736 hectare (1,3% din suprafata totala a judetului Neamt) si o populatie de 115.369 locuitori. Densitatea populatiei domiciliate a municipiului raportata la total suprafata administrativa era in 2016 de 1.491,33 locuitori/km2, iar densitatea populatiei domiciliate raportata la suprafata intravilana era de 5.416,8 locuitori/km2. In raport cu populatia domiciliata la 1 ianuarie 2016 si suprafata intravilana, municipiul Piatra Neamt se plasa, in Regiunea Nord-Est, in randul asezarilor urbane relativ aglomerate. Contextul economic al municipiului Piatra Neamt este definit de patrimoniul natural si cultural ca parte a capitalului si a identitatii teritoriale. Valorile ecologice, calitatea mediului si avantajele culturale sunt cruciale pentru bunastare si pentru perspectivele economice, oferind oportunitati unice de dezvoltare. Resursa umana este considerata motorul dezvoltarii, iar atragerea si mentinerea capitalului uman constituie in prezent o provocare importanta pentru municipalitate.

Dezvoltarea urbana a municipiului Piatra Neamt este strans legata de dezvoltarea infrastructurii rutiere, atat in Piatra Neamt, cat si in localitatile componente. Reteaua stradala existenta este formata din 335 strazi, din care 302 sunt strazi si bulevarde, iar 33 sunt alei si fundaturi. Reteaua stradala acopera si strazile aferente celor 6 piete existente in localitate, respectiv 1415 ml. In ceea ce priveste trotuarele, acestea au o lungime de 118613 ml, acoperind aproximativ 77% din lungimea strazilor existente. În general, structura drumurilor este buna, 80% sunt amenajate cu structura rutiera moderna (imbracaminte asfaltica, imbracaminte din beton, de ciment, pavaj) si doar 20% sunt pietruite.

Municipiul Piatra Neamt are propria viziune Smart, definita si asumata la sfarsitul anului 2015 prin Declaratia “Piatra Neamt 2020 – Oras Inteligent”, viziune care a fost transpusa intr-un plan de actiune prin introducerea acestei noi directii de actiune in SIDU. Municipiul Piatra Neamt este prezent pe “Harta proiectelor Smart City din Romania” cu 6 componente ale viitorului Oras Inteligent Piatra Neamt. In plus, fata de cele 6 componente deja realizate, sunt in implementare si alte elemente ce definesc un oras inteligent: un sistem de iluminat public 55 (mai degraba un smart-grid), conectivitate wireless si camere de supraveghere, statii de asteptare si mijloace de transport public interconectate, interfete stradale cu administratia sau de informare turistica, puncte de incarcare pentru masinile electrice, achizitionarea de autobuze electrice, etc.

Proiectul este prevazut in Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Piatra Neamt, revizuit si aprobat prin HCL nr 98/02.04.2018, document strategic care este considerat conform si admisibil in acord cu DCI AP4.

Analizând problemele identificate la nivelul municipiului, dar mai ales în zona de impact a proiectului, solutiile identificate pentru eliminarea factorior care conduc la recurenta acestor probleme este modernizarea coridorului alternativ de mobilitate urbana, sustinuta de dezvoltarea sistemelor alternative de transport (in special transport public, dar si bike-sharing).

Proiectul propus este complementar cu urmatoarele proiecte ale UAT Piatra Neamt (care vor fi dezvoltate, conform PMUD, in etapa 2023-2027):

– proiectul cod SMIS 126609, cu titlul „Regenerare urbana a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I”

– proiectul cod SMIS 126604, cu titlul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian)”

– Modernizarea statiilor de transport publice existente (cod SMIS 126607);

– Implementare sistem bike-sharing in municipiul Piatra Neamt, proiect cod SMIS 126605;

– Implementare sistem de management inteligent al traficului in Municipiul Piatra Neamt, proiect cod SMIS 126608;

Pentru respectarea caracterului integrat al ideii de proiect, din Fisa de proiect din PMUD, invocam implementarea: Proiectului „Reabilitare si modernizare transport ecologic”, proiect cod SMIS 127035 – precizat în Fisa de proiect aprobata, odata cu PMUD, pentru 2017-2020, cu titlul „Achizitia de mijloace de transport public-autobuze electrice-Etapa I” (2017-2020); si a Proiectului „Achizitia de mijloace de transport public-autobuze electrice”, proiect cod SMIS 128113, proiect inclus initial în Lista de rezerva DJ FESI, care, dupa actualizarea DJ FESI a intrat în Lista anexa a DJ FESI actualizat-Proiecte în parteneriat.

Referitor la caracterul integrat al cererii de finantare cu celelalte proiecte aferente O.S. 4.1, selectate in lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritara 4, se face precizarea ca atat activitatile din Cererea de finantare cat si activitatile proiectelor complementare contribuie la atingerea obiectivului general de promovare a sistemelor de transport public de calatori, dar si a modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii emisiilor de carbon in Municipiul Piatra Neamt.

Totalul vizitelor pe pagina: 362 - Vizitele pe pagina de azi: 1