Categories
Content of the site

Obiectivul general

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului de investitie ii reprezintă reconfigurarea coridorului de mobilitate est-vest reprezentat de strada Mihai Viteazu, intr-o maniera moderna si integrata cu celelalte moduri de transport, in vederea realizarii următoarelor obiective specifice:

  • Creşterea atractivitatii transportului public si implicit a numărului de utilizatori si a cotei modale aferente, la nivelul municipiului;
  • Imbunatatirca calitatii vieţii locuitorilor prin imbunatatirea calitatii aerului in municipiul Piatra Neamţ, in urma reducerii transportului motorizat individual si implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de acesta.
  • Imbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor prin imbunatatirea aspectului mediului urban antropic in urma regenerării urbane a zonelor de interventie a proiectului investitional si a valorificării oportunitatilor de dezvoltare economica si imobiliara generate indirect de proiectul investitonal.
  • Susţinerea si dezvoltarea modurilor de transport nemotorizat de-a lungul coridorului de mobilitate urbana, prin oferirea de infrastructuri moderne, integrate si dedicate, care va conduce la creşterea numărului de pietoni si biciclisti.
Totalul vizitelor pe pagina: 450 - Vizitele pe pagina de azi: 1