Categories
Content of the site

ACTIVITATI

Proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606 este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectul contractului:
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606
Conform Planului de achiziţii, codul CPV este: 79341000-6 – Servicii de publicitate

  • CADRUL GENERAL
  • Informaţii generale relevante

Municipiul Piatra Neamţ a depus, prin intermediul aplicaţiei electronice My SMIS2014, proiectul ’’Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – strada Mihai Vitcazu”, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, AP 4, Pe OS 4.1, cod SMIS 126606.

Totalul vizitelor pe pagina: 385 - Vizitele pe pagina de azi: 1